Slätterne gård, Maria Berg

Uppfödning, inackordering, träning av islandshästar.

Uppfört i Sandviken 2013 10 boxar 3×3 meter placerade i rad.