Marie Svahn, Privatstall

Uppfört i Härnösand 2012
2 uteboxar i rad 3×3,5 meter med ljusinsläpp över boxarna