Kent Hofman, Privatstall

Uppfört i Gnestaområdet hos Familjen Hofman.
10 boxar i rad som är 3×3 meter.
1 av boxarna byggdes som till sadelkammare och man installerade också en toalett.