Karin Badh Magnusson, Privatstall

Uppfört på Skräddaregården i Varnhem 2009 10 boxar 3×3 meter med vippkrubbor och en bred stallgång på 3 meter. Fönster i alla boxarna och pardörrar på gavlarna och en mitt på långsidan mot stallplanen.