Frida Nilsson, Privatstall

Uppfört i Tararp norr om Karlshamn 2001..
4 boxar, sadelkammare och foderförråd.
Hela stalldjupet, 6 meter nyttjades maximalt till sadelkammare och en av boxarna.