Birgitta o Rolf Sjöberg, Privatstall

Uppfört i Hörby i Skåne 2013
5 boxar i rad som är 3×3 meter.
En av boxarna har gjorts om till sköt spilta och en till ”sadelkammare/förråd”.
Box dörrarna har klätts med 3 mm plastskivor för att undvika spark skador på dörrarna.