Austrida Islandshästförening

Uppfört i Kiruna 2013 10 boxar 3×3 meter med låg front och mellanväggar på 130 cm. 2 boxar har gjorts om till sadelkammare och foderutrymme med öppen front. Föreningen valde att lägga på ett isolerat vitt tak för att för at få ett bättre och ljusare klimat i stallet. Stallet uppfördes av hästägarna (övervägande kvinnor) med stöttning av en byggkunnig. Stallet är en stolthet för föreningen och spar mycket pengar för medlemmarna, hästägarna.